ЗАПОВЕДИ


 

Заповед - 15.12.21 г. - Мерки за ограничаване на рисковете от разпространението на Ковид-19

Заповед МОН РД 09-4614/24.11.21 Мерки за ограничаване на рисковете от разпространението на Ковид-19

Заповед №Б-169/9.11.21 . Мерки за ограничаване на рисковете от разпространението на Ковид-19

Заповед на министъра на образованието и на министъра на здравеопазването

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Заповед Б-175/11.11.2021 г. на Директора за присъствен учебен процес