Традиции

Възникнало с цел да образова и възпитава съгражданите си - русенци, училището изминава труден и сложен път на съществуване, но винаги е носило вярата на първите създатели за извисяване на българщината, християнските добродетели и приобщаване на учениците му към европейските морални и образователни ценности.
Училището пази и тачи своите традиции. Тържествено се отбелязва 21.ХІ. - патронния празник, чието начало е поставено в далечната 1919 г. Вълнуващ е моментът, когато празнично облечени знаменосци внасят знамето на училището, осветено на 21.ХІ.1936 г.
На 26.ІХ.1942 г. се въвежда нов ритуал - предаване на знамето, който се спазва и до днес. То е един от емблематичните символи на 140-годишното съществуване на този храм на науката, на което е извезано от едната страна титулната страница на буквара на Г. Бусилин, а от другата „А" и „Х" и надпис І-ва прогимназия - Русе - 1936 г. Същата година започва издаване на в. "Ученическа дума". На всеки юбилей той се преиздава.Друг емблематичен символ е химна написан от местния учител - Ив. Осенов. При всички тържествени случаи наред с химна на Република България звучи и училищния химн „Потомци на Паисий". Дейността на училището се направлява и с дейното участие на Училищното настоятелство, което е избрано за пръв път на 17.ІІІ.1928 г. Под негово ръководство се организира ежегодишен благотворителен концерт, спазван традиционно от 1.ІV.1936 г.
От 21.ХІ.2003 г. се учредява „Паисиева награда" - изразяваща признанието на учителския колектив и ръководството за цялостна дейност и принос в утвърждаване на традициите от изявен учител на Първо основно училище „Отец Паисий".
В дейността на училището се е утвърдила традицията да се укрепва физически подрастващото поколение. Провежда се спортен полуден, който за първи път се е състоял на 13.V.1946 г. Особен интерес предизвикват ученическите екскурзии и летни лагери, които датират от 12.V.1948 г. и които спомагат да се опознава страната и да се сплотява ученическият колектив. От няколко години се е подновила традицията за озеленяване района на училището, следваща засаждането на 100 фиданки на 8. ІV. 1926 г.
Традиционни са изложбите на предмети и картини, изработени от ученици. Те унаследяват първата станала на 11.VІ. 1925 г., и демонстрират придобитите знания и умения в часовете през годината.


Паисиева награда

Паисиева награда

Паисиевата награда се връчва по случай патронния празник на 21 ноември. Учебната 2003/2004 година за първи път бе учредена Паисиева награда за учител, показал високи резултати в учебния просец и предствяне на училището в града, страната и чужбина.

 

Критерии за присъждане на наградата


Госпожа Танмазова връчва Паисиевата награда

- Реализирани значими постижения в областта на образованието и възпитанието / завоювани награди от местно и национално значение /.
- Комуникативност - качество, проявено в контактите с колеги, ученици, родители.
- Оригиналност при осъществяване на значими за училището дейности /празници, форуми, конференции и др./
- Участие в организирането и провеждането на мероприятия в и извън училище.
- Участие в семинари и квалификационни курсове за придобиване на допълнителна или нова квалификация.
- Изработена собствена приложна продукция /приложни практически - добри педагогически практики/.
Прилагане на високи професионални стандарти в работата си. - Изработване и/или адаптиране на подходи, методики, техники за практическа работа с учениците.
- Принос в професионалното израстване на свои колеги: обучения, консултации, супервизии и др.
- Принос в изграждане на добър публичен образ на професията - учител


Носители на Паисиевата награда

 

Ралица Михайлова Кирилова
- учител по изобразително изкуство - 2003г.
Нели Андреева Спартянова
- учител по български език и литература - 2004г.
Марияна Димитрова Цонева
- учител в подготвотелен клас - 2005г.
Мария Димитрова Димитрова
- учител в начален етап - 2006г
Даниела Стефанова Ставрева-Славова
- учител по физкултура и спорт - 2007г

Пенка Великова
- начален учител -2008 г.

Ирена Станева - учител по музика - 2009 г.

Маргарита Георгиева
- учител по математика - 2010 г.

Мария Бояджиева - начален учител - 2011 г.

 

Знаменни групи

Училищното знаме се носи от ученици, отличници, изявени в различни сфери на училищния живот. Те се избират от педагогическия съвет. Най-достойните носят училищната светиня. Знаменните групи се сменят на 24 май. Знамето представя училището на празници, митинги и паради. Внася се пред строя на всички официални празници.  

 

КЛЕТВА

Знамето е обагрено с кръвта на ония стотици хиляди герои,които лежат под топлата пръст на България.То ни напомня за далечните ни предци-Аспаруховите войни, развели конска опашка, за лъвчето, показващо силния възрожденски дух на българина, за зеленото знаме ушито от Райна княгиня и водило борците по време на Априлското въстание.
Нашето знаме е свято,защото на него е извезан образът на Паисий с "История славянобългарская" в ръце.Поколения са го носили с чест и гордост. За първи път е внесено през 1934г. и оттогава до сега най-достойните носят училищната светиня. То е чисто и неопетнено като звездите,неопетнено и гордо като подвига.
Пазете го!
Предавам знамето!

Училищният хор - ангелските гласове на І ОУ " Отец Паисий" - гр. Русе
Хоровото пеене играе важна роля в развитието на учениците. Чрез своите изяви децата имат шанса да се докоснат до магията на сцената и да усетят значимостта на своите усилия. Хоровото дело в І ОУ "Отец Паисий" има дълбоки и трайни традиции, които започват в далечната 1909 г. и продължават до днес. Училищният хор включва ученици от ІV до VІІІ клас с изявени музикални дарби. Малките певци показват своя талант в училищните празници, участват в културни мероприятия и благотворителни концерти, и радват своите родители и учители с проявената артистичност и непринуденост.
В репертоара са включени както класически, така и съвременни творби на известно музикални творби.Родна песен нас навек ни свързва...
Хоровото дело в Първо основно училище "Отец Паисий" има дълбоки и трайни корени. Началото му се крие в далечната 1909 година, когато в училището е назначен млад, енергичен, с голяма музикална култура учител Христо Илиев. Новият учител създава за пръв път в нашия град детски хор с тригласно пеене. , който изнася множество концерти в Доходното здание, в салона на бившия "Исляххане" и в различни градове. По-късно образува детска музикална китка, на името на Емануил Манолов, подготвя и изнася оперетки, организира оркестър. Неговата ученичка Йорданка Станева пише в своите спомени: "Това бе най-щастливото време в моя детски живот… Градът бе очарован от успехите на ансамбъла и оперетките. Голямата обич и всеотдайност на Христо Илиев към това велико изкуство обединява всички деца в здрав колектив". По-късно негов достоен приемник в училището става Цветана Живкова - енергична и амбициозна учителка. Под нейното вещо ръководство учениците всяка година изнасят традиционни концерти и оперетки. Излизането им на русенска сцена е празник за ученици, учители, родители и цялата културна общественост. В нейните оперетки дебютира ученичката Надя Таркова - именита певица в Софийската народна опера. В художествения колектив на училището израства и друга наша именита певица - Милкана Николова, която е пяла в най-големия оперен театър в света - Миланската скала и защитава достойно честта на българското певческо изкуство далеч от границите на нашата Родина.

През годините хорът се ръководи от различни опитни педагози и музиканти като Парашкев Гонгалов, Ирина Градева, Магдалена Петрова, Славка Церовска, Иван Осенов и др. Хористите продължават да участват в традиционните концерти и да са неделима част от обществения живот на града. Носители са на много награди, отличия и златни медали, което говори за приемственост в работата на учителите по музика.

И днес, в ерата на техническите средства за разпространение на музика, хоровото дело в училището не губи своето значение. През 2006 година се чества 140 годишен юбилей на училището. В концерта взе дейно участие училищния хор и беше поставена детската оперета "Който не работи, не трябва да яде" от Жул Леви. Концерта се проведе в препълнена зала от бивши и настоящи възпитаници и преподаватели.