Сигнали по ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ (ЗЗЛПСПОИН) могат да се подават по ел. поща или по телефон на:

Светлинка Арсова - служител за разглеждане на сигнали на ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе

e-mail: svarsova@otetzpaisii.com

тел.: 0885 828 124