Извънредно положение


Заповед № РД-01-513/13.10.2022 г.

Заповед № РД - 01-435/09.09.2022 г.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=107667054208881&id=107654134210173

Решение №629 на МС от 2021 г. за удължаване на срока на извънредната обстановка