Уважаеми родители,

От втория срок на учебната 2019/2020 г. училището изцяло преминава на електронен дневник „ ШКОЛО“.

            Достъп до информацията имат учители, родители и ученици.

         В електронния дневник се виждат в реално време оценките на учениците, отсъствия, бележки за поведение на учениците – похвали, порицания, поощряване, седмичното разписание на самия ученик. С  помощта на платформата могат да се разменят съобщения между родителите и учителите, да се пускат обяви за масови събития – като родителски срещи и други.

         Всеки потребител може да я ползва от компютър или друго  устройство с активна интернет връзка, без ограничения във времето за ползване.

          За да имате достъп  до електронната платформа „ШКОЛО“, трябва да влезете на адрес:

               https://www.shkolo.bg/

         

Ръководство за регистрация на родител:

https://www.shkolo.bg/blog/nov-roditel/

 

Ръководство за регистрация на ученик:

https://www.shkolo.bg/blog/nov-uchenik/