Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.9.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.6.2022 г.
Бюджет 2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.3.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 2021 г.
Бюджет 2021 г.
Справка за изпълнението на плана към 31.12.2020 г.
Справка за изпълнение на плана към 30.09.2020 r.
Справка за изпълнение на плана към 30.06..2020 г.
Справка за изпълнение на плана към 31.03..2020 г.
План на ОУ "Отец Паисий" - гр. Русе.