ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Ръководство за ученика за онлайн подаване на заявление след 7 клас

Информация за незаетите места след втори етап и записване по профили и специалности

 

 

 • Графикът, работното време и мястото на работа на комисията по приемане на документи в ОУ „Отец Паисий“ са, както следва:

 

Етап

Период

Работно време

Стая

Работен ден

Почивен ден

I етап

от 03.07.2020 г. до 07.07.2020 г. вкл.

от 8:00 ч. до 19:00 ч.

от 8:00 ч. до 13:00 ч. 

№ 38.2 и № 45

III етап 

от 24.07.2020 г. до 27.07.2020 г. вкл.

от 8:00 ч. до 19:00 ч.

от 8:00 ч. до 13:00 ч. 

№ 38.2 и № 45

 

 • Начин на подаване:
 • електронно: priem.mon.bg (препоръчва се, без ограничение на работно време и почивни дни);

или

 

Документите, необходими за кандидатстване след седми клас:

    • документ за самоличност на кандидата;
    • служебната бележка, с резултатите от НВО;
    • оригинал на медицинско свидетелство (само при кандидатстване за специалности и професии в професионални гимназии).

 

 

ВАЖНО:

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ТЕХЕН РОДИТЕЛ!