ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Ръководство за ученика за онлайн подаване на заявление след 7 клас

Информация за незаетите места след втори етап и записване по профили и специалности