Прием на ученици за 1 клас:

Прием първи клас - община Русе

График за прием на ученици в 1 клас - учебна 2022/23 година

ЗАПОВЕД Б-1012/05.05.2022 година

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ

РАЙОН НА УЧИЛИЩЕТО


 

Подготвителни групи:

Прием в подготвителни групи - община Русе за учебната 2022/23 година

(В документа започва от 2 страница)

ЗАПОВЕД Б-1012/05.05.2022 година

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ

Прием на ученици за V клас за учебната 2022/2023 година: 

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ