СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ОУ "Отец Паисий" - Русе


Седмично разписание 1 - 4 клас 2 учебен срок

Седмично разписание 5 - 7 клас 2 учебен срок

https://oupaisii.edupage.org/timetable/