Безопастност на движението


Заповед за План-програма по БДП - 2021 година

План - програма за безопасност на движението по пътищата на ОУ "Отец Паисий" - град Русе за 2021 година

Обучение по БДП

План на училищната комисия по БДП

29 юни - ден на БДП

Интерактивни уроци за движение по пътищата

Безопасност на движението по пътищата

Следващият прът когато шофираш не бързай

Екипът на ОУ "Отец Паисий" - Русе кандидатства, спечели и реализира проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ , модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.