"Отец Паисий" - град Русе


Квалификации на педагогическия персонал

Проведени вътрешноинстуционални квалификации -18.05.2022 г.

Проведени вътрешноинстуционални квалификации - 18.05.2022 г.

Проведени вътрешноинстуционални квалификации - 20.05.2022 г.

Проведени вътрешноинстуционални квалификации - 20.05.2022 г.

Проведени вътрешноинстуционални квалификации - 2021/2022 година 08.06.2022 г.

Проведени вътрешноинстуционални квалификации - 15 – 17 юли 2022 г.

Проведени вътрешноинстуционални квалификации - 26 – 28 юли 2022 г.