"Отец Паисий" - град Русе


Квалификации на педагогическия персонал

Проведени вътрешноинстуционални квалификации - 2021/2022 година 08.06.2022 г.

Проведени вътрешноинстуционални квалификации - 2021/2022 година

Проведени вътрешноинстуционални квалификации - 2021/2022 година 08.06.2022 г.