НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и образователна среда"
модул 3 "Културните институции като образователна среда"

НП "Заедно за всяко дете"
модул "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот"

НП "Заедно в изкуствата и спорта "