НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“
Модул В : Културните институции като образователна среда“

„ НП Заедно в грижата за всеки ученик“
Модул 3: „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от  началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“