ИНФОРМАЦИЯ

ЗА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ  ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” – РУСЕ

 

 • Училищното настоятелство при Първо основно училище “Отец Паисий” – Русе съществува от 2001 година.
 • На 23.01.2012 г. от 18,00 часа в учителската стая на Първо основно училище „Отец Паисий”-Русе се проведе Общо събрание на Училищното настоятелство (УН), на което старите членове на Управителния съвет и на настоятелството бяха освободени и на тяхно място бяха приети нови членове.

 

БАНКОВА СМЕТКА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – РУСЕ

 

„Юробанк  И  Еф  Джи  България” АД – гр. Русе  /Postbank/

IBAN НОМЕР: BG31 BPBI 7921 1043 7935 01

BIC КОД: BPBIBGSF

 

            НА 01.09.2017 г. /ПЕТЪК/ ОТ 17:00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ГР. РУСЕ.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОТ УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
КЪМ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – ГР. РУСЕ
Училищното настоятелство организира следните две каузи:

 

Кампания за подпомагане семейството на Преслав Ивайлов Стоянов от II-ри „в“ клас, който страда от онкологично заболяване.
Средствата са за финансово подпомагане на семейството.
Кампанията стартира на 24 май 2017г. Ще бъдат поставени урни на двата входа на училищния двор. Събраните средства на 24 май ще се обявят на 26 май 2017г. на благотворителния концерт. В Доходно здание също ще има урна за дарения.
От 29 май до 15 юни 2017г.на централният вход на ОУ „Отец Паисий“ ще има поставена урна за дарения за Преслав Стоянов.

 

Благотворителен концерт „Щастието е в нашите ръце“ с цел ремонтни дейности и оборудване за „Стаи за релакс, игротека и забавления“ за учениците от I-ви до VII-ми клас.
Събитието ще се състои на 26 май 2017г. от 18,30ч. в Доходно здание със специален гост Кичка Бодурова.

Средствата ще се събират:
- в една /1/ урна на входа на училището до 26 май 2017,
- четири /4/ урни на 26 май в Доходно здание
- по банковата сметка на училището в „Юробанк И Еф Джи България“АД – гр.Русе.

           

 

 

УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА

СЪСТАВ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

Управителен съвет:
Председател: Христомир Добрев Христов
Заместник - председател: Мая Василева Йовчева
Секретар: Виктория Иванова Манджарова

Членове:
1.         Биляна Петева Алексиева
2.         Деяна Господинова Владова
3.         Людмила Миланова Великова
4.         Светлинка Димитрова Арсова
5.         Милена Иванова Дудева
6.         Мирослава Стойкова Рибарова
7.         Анелия Тодорова Софронова
8.         Антоанета Александрова Ябанозова
9.         Албена Иванова Иванова
10.       Светослава Трифонова Атанасова
11.       Боряна Великова Градева-Шопова
12.       Анелия Иванова Тошева
13.       Десислава Георгиева Табакова
14.       Нели Тошева Николова
15.       Златка Владимирова Паунова – Протоколчик
16.       Ева Томова Томова
17.       Калинка Светославова Минкова
18.       Полина Пламенова Пенчева
19.       Красимира Цветкова Неделчева
20.       Светлина Стоянова Карапетрова
21.       Негослава Атанасова Бъчварова-Ненова
22.       Мариана Диакону Ангеловска
23.       Теодора Петрова Найденова
24.       Мариела Бранимирова Малчева-Стоянова
25.       Венелина Стефанова Мушанова

 

 

    

Приет бе и нов Устав на Училищното настоятелство към Първо основно училище „Отец Паисий”, гр. Русе.

Целта на УН е да подпомага всячески дейността на Първо Основно училище “Отец Паисий” – Русе. УН инициира различни мероприятия за събиране на средства, които да се използват при необходимост за нуждите на училището.

v На 15.03. 2012 г. в Русенски окръжен съд се направи пререгистрация на Уилищното настоятелство.

v От 28.03.2012 г. в УН е приета като член и г-жа Стела Адрианова Александрова.

 • Дейности на Училищното настоятелство през 2011/2012 учебна година:

Ø м. март 2012 г. – Организиране на “Мартенски базар” в училището с изработени от ученици, учители и родители мартеници, картички и сувенири – събрани средства: 460 лв.;

Ø събиране на средства от родителите на учениците за охрана (портиер) на училището – 3 363 лв., които са насочени от УН към бюджета на ОУ „Отец Паисий” за покриване на разходите по заплата, осигуровки и др. разходи свързани с тази дейност;

Ø 06.04. 2012 г.ученици от училището  представиха обичая „Лазаруване” на място в следните фирми: „Нетуоркс – България” ООД, „Винпром Русе“ ЕООД, „Хоби – кар – Фолксваген център“ ЕООД, които са откликнали на молбата за спонсорство и в Регионалния инспекторат по образованието;

Фирма „Нетуоркс – България” ООД веднага се отзова, като изработи и монтира безвъзмездно 4  баскетболни коша в двора на училището.

УН получи дарение  от Фирма „Хоби-кар-Фолксваген център” ЕООД– 100 лв.

  Ø рекламиране на училищните дейности в местните медии и организиране на ден на отворените врати на 11.05.2012 год.

   Ø м. май 2012 г. - инициатива “Гергьовден” – събрани 3105 лв. (3000 лв. са дарение от родител на дете от І клас).

 • Изразходвани средства от УН за 2011/2012 учебна година:
 • закупуване на столове за компютърните кабинети - 31 броя.
 • поемане на разходите за път и храна на училищния отбор по колоездене (петима ученици и един ръководител) при участието му на Националното състезание по БДП в гр. Шумен на 16 и 17 май 2012 г.
 • закупуване на чинове за класните стаи – 21 броя.

 

 

v Решения на Училищното настоятелство:

?  на 25.06.2012 г. на Общо събрание УН взе следното решение: Средствата за охрана (портиер) за 2012/2013 учебна година да се събират на две равни вноски  по 18 лв., както следва:

- І вноска – до 31.10.2012 г.

- ІІ вноска до 31.04.2013 г.

 

 

ПОКАНА

 

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” – РУСЕ НАЙ-УЧТИВО КАНИ РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В НЕГО, АКО ИМАТ ИДЕИ И ЖЕЛАНИЕ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОМЯНА НА ЖИВОТА И РАБОТАТА В УЧИЛИЩЕТО, КОИТО ДА РЕАЛИЗИРАМЕ ЗАЕДНО!

 

НЕКА ОБЕДИНИМ СИЛИ  И ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ЛЮБИМО  И  КРАСИВО МЯСТО ЗА НАШИТЕ ДЕЦА!

 

Дейности на Училищното настоятелство през 2012/2013 учебна година:

 • Организиране на  „Коледен базар” от 12.12.2012 г. до 21.12.2012 г. Базарът предлагаше коледни изделия, играчки и картички, изработени от учениците, учителите и родителите. От базара бяха събрани 470 лв., които постъпиха по сметката на Училищното настоятелство и ще бъдат използвани за обновяване на компютърните кабинети в училище.
 • Закупени 12 броя спортни екипи с емблемата на училището – на стойност 372 лв.

 

Отчет на Училищното настоятелство
към ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе
за учебната 2016 – 2017 година

1. Начален баланс: 1 576,30 лв.
2. Дарения:

 • Концерт, фирми и родители                                           16 002,19 лв.
 • Мартенски базар + мартеници                                         1 640,29 лв.
 • Великденски базар                                                                 470,25 лв.
 • Коледен базар                                                                       1 041,70 лв.
 • Вестник                                                                                       741,29 лв.
 • Дарение (Светът е за всички)                                                 85,90 лв.

                                                                                          –––––––––––––––––––––
                                                                Общо дарения:    19 981,62 лв.
3. Междинен баланс: 21 557,92 лв.
4. Разходи:

 • Значки, знаме, трикольори                                                                 404,50 лв.
 • Цветя, паметник, украса, Карнавален свят + озвучаване            670,00 лв.
 • Техника( лаптоп, интерактивна дъска, мултимедия)                3 414,93 лв.
 • Комисионна по банкова сметка                                                         134,50 лв.
 • Аула-табла, щори, столове, маси                                                   3 672,00 лв.
 • Патронен празник (покани, папки, колаж, статуетка,

вестник, училищен химн, такса за зала, организация)             4 475,09 лв.

 • Коледен концерт – организация                                                     1 140,00 лв.
 • Пощенски услуги за награди от конкурса „Да уловиш мига“        52,39 лв.
 • Ученически съвет/прежди, украси и др. /                                          98,92 лв.
 • Благотворителен концерт – организация                                        330,00 лв.
 • Дивани и маси  за коридорите, транспорт                                   2 000,00 лв.
 • Дограма за стая за релакс                                                                 2 500,00 лв.
 • Видеозапис                                                                                               200,00 лв.

                                                                                                            –––––––––––––––––––––
                                                                              Общо разходи:     19 092,33 лв.

5. Краен баланс: 2 465,59 лв.

 

 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
за 2016/2017 учебна година

03.10.2016 г. – 17:30 часа /Протокол № 1/
Дневен ред:

 1. Промяна на фирмата за кетъринг.
 2. Организационни въпроси за юбилейния концерт на училището на 21.11.2016 г.
 3. Други.

14.12.2016 г. - 17:30 часа /Протокол № 2/

Дневен ред:

 1. Отчет на финансовите средства.
 2. Прием на нов член на УН – Венелина Стефанова Мушанова
 3. Организационни въпроси.
 4. Други.

04.04.2017 г. - 17:30 часа /Протокол № 3/

Дневен ред:

 1. Представяне проект за ремонт на двора на училището.
 2. Благотворителен концерт на 26 май 2017 г.
 3. Други.

04.05.2017 г. - 17:30 часа /Протокол № 4/

Дневен ред:

 1. Организационни въпроси за Благотворителния концерт на училището на 26.05.2017 г.
 2. Други.

16.05.2017 г. - 17:30 часа /Протокол № 5/

Дневен ред:

 1. Организационни въпроси за Благотворителния концерт на училището на 26.05.2017 г.
 2. Кампания за Преслав Ивайлов Стоянов – ученик от II в клас.
 3. Други.

 

Всеки родител, който желае да получи информация за протоколите от сбирките,  взетите решения и отчитането на средствата на Училищното настоятелство може да се осведоми в канцеларията на училището.