Историята на нашето училище
Първо основно училище "Отец Паисий" в Русе е създадено през 1866-1867 год. и е едно от най-старите основни училища в нашия град.

От средата на ХІХ век Русчук става административен център на Дунавския вилает. За децата в новозаселените крайни квартали Мечка и Войводова трябва да се отворят нови училища.

Така през учебната 1866-1867 година е създаден най-старият първообраз на днешното училище "Отец Паисий". Отначало то се е помещавало в къщата на изгонения от Русе владика Синесий, а по-късно в двуетажна каменна сграда. Ежегодно броят на учениците се е увеличавал и през 1887/1888 учебна година то е най-голямото в града.

Русенци влагат с любов и вяра своя дар в просветното дело. Един от тях е родолюбецът Ангел Хаджиоглу. Роден през 1788 година в Русе, излязъл от България без образование, без пари, с намерение да види свят и да стане умен човек, когато поживее и послугува при почтени търговци в някой голям град, той никога не забравя народната поговорка "Който не е ял чужд хляб, той нищо не знае". В такава млада възраст напуска своето родно място и Ангел Хаджиоглу. Живее в Букурещ, а после в Москва, където прекарва по-голяма част от живота си. През целия си жизнен път, макар и отдаден на своя занаят - търговията, той никога не забравя България.

През 1856 г. богатият търговец Ангел Хаджиоглу прави своето духовно завещание /заявено във Втори Департамент на Московската Гражданска палата/, като задължава изпълнителите да внесат на името на управителите на град Русчук 20 хиляди сребърни рубли за българско училище в Русчук.

Името на този голям дарител фигурира в "Златната книга на дарителите на народната просвета", издадена през 1907 година в Пловдив.

През 1897 година е построено западното крило на днешната сграда. Дълго време училището носи името на своя дарител. През 1908 година на мястото на старата каменна сграда се построява ново начално училище, наречено "Отец Паисий" с осем класни стаи. Двете училища съществуват през годините ту разделно, ту заедно.

През 1930 година новото училище е определено за базово. Синът на Баба Тонка - Никола Обретенов, който в своите спомени разказва за революционното минало на българския народ, е бил чест гост на училището.

Първият в България паметник на Паисий се изгражда през 1932-34 година. Изработен е от русенския скулптор Владимир Владимиров и се намира и днес в градинката пред училището. През 1936 година е ушито училищното знаме. На патронния празник, Архангеловден, става неговото тържествено освещаване по инициатива на учителката Н. Драгнева. Знамето е изработено от син копринен плат, като на лицевата страна е избродиран българският буквар, а от другата страна е избродирано "Първа прогимназия "Ангел Хаджиоглу" - 1936".

За стогодишния юбилей е построен коридор, който свързва двете сгради.

Създадената от русенеца Ангел Хаджиоглу традиция за дарителството продължава и днес в І ОУ "Отец Паисий".

През 2001 и 2003 година получихме огромно дарение от българския строителен магнат от Канада Игнат Канев и семейството му - два пъти по десет нови компютъра, два принтера и система за домашно кино, с които открихме два модерни компютърни кабинета.

В І ОУ "Отец Паисий" - Русе учат ученици от І до VІІІ клас и деца в два подготвителни класа Всички дейности в училището са насочени към качествено обучение и възпитание на младите хора в дух на общочовешки нравствени ценности, творческо мислене и подготовка в изграждането на съвременно гражданско общество.

От 1992 година директор на училището е Галена Танмазова.

От 1993 година училището ни е включено в Националната мрежа "Училища, утвърждаващи здраве", а от 1994 година - в Европейската мрежа от училища, утвърждаващи здраве.

Мото за учителите е: "Ако мислите за един ден напред, вземете си храна. Ако мислите за сто години напред, образовайте децата си".

От март 2001 година училището ни е асоциирано към ЮНЕСКО, единственото основно училище в Русе, и работи ежегодно по програмите на Асоциация "СЕЙДЖ".

Основен вътрешен ремонт на сградата бе извършен в периода 1993-1998 година. През 2000 година реконструирахме училищната библиотека с нови шкафове и стелажи, а второто й ниво обзаведохме за групова работа с учениците. През 2001 година, благодарение на проекта "Красива България - ІІ", е обновен външният вид на сградата.

Първо основно училище "Отец Паисий" в Русе е училище на доброто, на взаимопомощта, сътрудничеството и човеколюбието между учителя и децата, между самите ученици, между училището и семейството. За разцъфтяване на добродетелността сред децата и сред обществото допринася и отличната среда - материална и духовна, която строим всички заедно. Доказателство за хармонично съчетаване на общочовешките стойности и собствените традиции е създаденият от учебната 2002/2003 година наш училищен музей.

Първо основно училище "Отец Паисий" - Русе, се стреми към осигуряване на: благоприятна среда за учене и работа; насърчаване на отговорност за здравето на индивида, семейството, обществото; насърчаване на здравословен начин на живот и предлагане на реалистични възможности за здравословни избори на ученици, учители, административен персонал; реализиране на потенциала и повишаване оценката, самооценката и самоуважението на учениците; поставянето на ясни цели за утвърждаване на здраве и безопасност на цялата училищна общност.