Учениците от ІІІ „в” клас с класен ръководител Дарина Маврова стават „Посланици на здравето” в ОУ „Отец Паисий” – гр. Русе. Техният проект „Да живееш здравословно е забавно” е номиниран и допуснат до участие във втората фаза на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за 2017/2018 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.
Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г.
По време на проекта ще се провеждат практически занятия, занимателни игри, драматизации, спортни прояви и информационни кампании за популяризирането на здравословното хранене и природосъобразния начин на живот със съдействието на родителите и партньорските институции и организации – Регионална здравна инспекция – гр. Русе, ресторант-пекарна „Здраветворно”, Спортно – туристическо и природозащитно дружество  „Академик” към РУ „Ангел Кънчев”, местни медии.