Графици за учебната 2021/2022 година - 2 срок

График за изпитите през първата редовна поправителна сесия за учебната 2021/22 година

 

График за провеждане на класни и контролни работи за учебната 2021/2022 година Начален етап - 2 срок

График за провеждане на класни и контролни работи за учебната 2021/2022 година Прогимназиален - 2 срок

График за консултации с ученици - 2 срок

График за срещи с родители - 2 срок

 


Графици за учебната 2021/2022 година - 1 срок


График за провеждане на класни и контролни работи за учебната 2021/2022 година - 1 срок

График за консултации с учениците за учебната 2021/2022 година - 1 срок