През месец септември 2021 ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе, се включи в проект 2020-1-PL01-KA226-SCH-095968 Supporting parents in covid times (EDUCOV), като асоцииран партньор. Проектът се изпълнява от 7 партньора в 6 държави: Полша, Словения, Португалия, Босна и Херцеговина, България и Турция.

Основна цел на проекта е да се помогне на родителите на ученици в начален етап на обучение да разберат процеса на дистанционното обучение и да придобият необходимите умения за подкрепа на децата си у дома. Докато основната функция на училищата е да създадат среда, която стимулира учениците, използвайки различни методики и технологии, то родителите бяха изправени пред едни нови за тях педагогически, методически и технологични предизвикателства и имаха изключителна нужда от помощ и обучение. Ограниченията поради кризата с covid-19 и адаптирането на образователната система към тези нови времена изискваха значителни усилия от учители, ученици и родители. Учителите трябваше да се приспособят към новите методи на преподаване, предимно дигитално ориентирани, а родителите трябваше да подкрепят домашното обучение, докато се справят със своите работни задачи и други предизвикателства.

В рамките на проекта ще се разработят:

1. Образователна програма за родители - с утвърдени експерти в областта, както в сферата на образованието, така и на информационните технологии, за да могат родителите да придобият необходимите умения.

2. Програма за обучение на учители, за да могат да обучават родителите как да бъдат в подкрепа на своите деца по време на  онлайн обучението.

3. Ръководства за родители и учители за добре работещо и успешно дистанционно обучение.

4. Разработване на иновативен ресурс за електронно обучение на родители (т.нар. Bite-sized learning modules, които ще предоставят възможност обучението на родителите да се случва на съвсем малки образователни единици, отнемащи не повече от 5 минути от натовареното им ежедневие).

Представител на нашето училище взе участие във фокус група с образователни експерти. В групата се обсъдиха проблемите, които родителите посочват като най-важни за тях в анкетно проучване сред почти 1000 семейства в различни държави от ЕС. Бяха дискутирани различни методи за въздействие и подпомагане на родителите, както и начинът, по който тези знания и умения е най-удачно да бъдат преподавани.

Скъпи родители, искаме да ви кажем, че не сте сами. Нашето училище ще ви подпомогне в трудните моменти на дистанционно обучение, чрез обучение по дигитални, педагогически и меки умения. Обучението ще бъде кратко и целенасочено към вашите конкретни нужди за повишаване на вашите умения, като ще бъде изцяло практически насочено, като методите на обучение ще бъдат подбрани от неформалното образование и обучение – обещаваме минимум теоретични знания!

Очаквайте повече информация относно нашето участие на уебсайта и фейсбук страницата на училището.

 

През месец септември 2021 ОУ "Отец Паисий" се включи в проект по програма Еразъм+ „Supporting parents in covid times“ (EDUCOV) („Подкрепа за родители по време на пандемията от КОВИД-19“) като асоцииран партньор. Проектът се изпълнява от 7 партньора в 6 държави: Полша, Словения, Португалия, Босна и Херцеговина, България и Турция. От 28 март до 2 април в столица на Босна и Херцеговина, Сараево, се проведе обучение на учители от екипите на различните държави, От град Русе участвие в обучението взеха четирима учители от ОУ "Отец Паисий", СУЕЕ "Свети Консантин-Кирил Философ", ОУ "Никола Обретенов", ОУ "Васил Априлов". Представител на нашето училище в обучението бе г-жа Здравка Николова, старши учител чужд език. В рамките на проекта тя ще предаде придобитите знания и умения на своите колеги от начален етап и ще организира обучения за родители по темата на проекта. Модулите, които бяха разработени по време на обучение са:

1. Дигитални умения за родители (с фокус върху уменията нужни за дистанционно обучение на децата);

2. Педагогически умения за родители (включва идеи и подходи при дистанционно обучение, информация за нуждите на децата по време на дистанционно обучение, целта не е родителите да стават учители);

3. Умения за управление на времето – включва идеи как да се съвместява работата с дистанционното обучение на децата, как да оптимизираме времето си през тези дни. (разработено от Езиков център Скай от България);

4. Умения за управление на стреса;

5. Комуникационни умения – насочени към общуването с учителите и децата по време на дистанционно обучение, с опит се дадат идеи за подобряване на връзката учител-родител-дете (разработено от Учебен център Рагина от България).