ПРОЕКТ DYSTRANS

Dystrans Logo

В края на 2017 г. Асоциация Дислексия - България стартира нов проект „DysTRANS – Подкрепа на ученици с дислексия в прехода от началното училище към прогимназията“ (2017-1-TR01-KA201-046274) по програма „Еразмус +“ , КА-2, Стратегически партньорства в сферата на училищното образование. Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез Турската национална агенция. Kоординатор на проекта е Регионалния Инспекторат на образованието на Истанбул, а партньори са организации и институции от още пет Европейски страни: Асоциация Дислексия – България, Асоциация CES – Румъния (сдружение на учители и специалисти, работещи с деца и младежи с обучителни затруднения); Agrupamento de Escolas de Sines – Португалия (група училища от град Синиш); Instituto Comprensivo Laura Lanza - Италия (основно общообразователно училище от гр.Карини, о.Сицилия); I Społeczna Szkoła Podstawowa – Полша (частно средно училище от гр.Замошч). Асоциация Дислексия - България работи по проекта в тясно сътрудничество с ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе. Проектът е с продължителност две години.
В последно време информираността по проблемите на дислексията определено нарасна, както сред учителите, така и сред родителите. Усилията за подпомагане на децата обаче са насочени най-вече към първите години в училище (периода на начално ограмотяване). Но затрудненията с ученето, причинявани от дислексия, остават и често дори се задълбочават в по-горните класове. Особено критичен за учениците с дислексия е периодът на преминаване от началното училище към прогимназията, където те се сблъскват с по-натоварената учебна програма и с по-високите изисквания към тях.
Целта на настоящия проект е да се предостави подкрепа на учителите и специалистите, работещи с учениците с дислексия през упоменатия преходен период; на родителите на тези деца и на самите деца. В рамките на проекта ще бъде проведено проучване на основните затруднения, с които се сблъскват учащите с дислексия при преминаването от начален в прогимназиален етап на обучение, какво е нужно да се направи, за да бъдат те по-добре подготвени за този преход; като се вземе под внимание както мнението на учителите, така и на родителите и на самите ученици. Въз основа на подготвения анализ на потребностите ще се разработи набор от материали в помощ на целевите групи.
През двете проектни години всеки от партньорите ще организира семинар с участието на учители от шестте страни, на които срещи те ще могат да се запознаят с работата на колегите си и да споделят собствения си опит.
За повече информация може да следите страницата на проекта DysTrans  във Facebook:

https://www.facebook.com/DysTrans-162015371098888/

и сайта на Асоциация Дислексия – България:

www.dyslexia-bg.org

В началото на проекта бяха проведени анкети с родители, ученици и учители. Въз основа на събраната информация Асоциация Дислексия – България изготви Национален анализ на потребностите, с който може да се запознаете тук:

http://dox.bg/files/dw?a=13755bb1df

Международният анализ на потребностите бе изготвен след обобщение и анализиране на резултатте от шестте страни партньори.  С него може да се запознаете тук:

http://dox.bg/files/dw?a=f7d84627a2
 
От 8 до 13 май 2018 г. в гр.Синиш, Португалия се проведе първата визита на партньорите по проекта за обмяна на опит. В тази визита се включиха трима учители от ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе – Ем.Павлов, М.Бонева и Св.Арсова. Те посетиха детска градина, начално и прогимназиално училище в гр.Синиш, в които наблюдаваха учебни часове, запознаха се с работата на португалските си колеги и обмениха опит с учителите от другите страни, участващи в проекта. Запознаха се с образователната система, с дейността на екипите за работа с деца със СОП, разгледаха различни забележителности и се докоснаха до културата на Португалия.
На 28.06.2018 г. на годишния педагогически съвет г-жа М.Бонева, г-н Ем.Павлов и г-жа Св.Арсова запознаха колегите си с видяното и наученото в Португалия.
В следващите визити в страните партньори по проекта ще вземат участие още осем учители от училището.
През месец ноември 2018 г. Асоциация Дислексия – България и ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе ще бъдат домакини на подобна среща за обмяна на опит. Училището ще посрещне представителите на останалите страни партньори по проекта и ще съдейства те да се запознаят с образователната система в България, да наблюдават уроци, да посетят  забележителностите на гр. Русе и да се докоснат до културата на страната ни.