ПЛАНЪТ ЗА ПРИЕМСТВЕНОСТ МЕЖДУ ЕТАПИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Е ЧАСТ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО В Глава двадесет и първа на 110 стр.

връзка към ПДУ.