Уважаеми ученици и родители,

Дистанционното обучение (16.03.-27.03.2020 г.) ще се проведе при спазване на седмичното разписание по следния часови график:

1. Подготвителни групи от 09:00 ч. до 11:00 ч.;
2. I-IV клас от 09:00 ч. до 12:00 ч.;
3. V-VII клас от 09:00 ч. до 13:00 ч.

В този часови график няма да се провеждат стандартните учебни часове, а учениците ще получават от учителите материали за самостоятелна работа, насоки и консултации.
Подготвителните групи и I-IV клас ще получават материали чрез създадените групи, а V-VII клас - чрез Classroom.

Бъдете спокойни! Заедно ще се справим с възникналите нови предизвикателства!