През месец ноември и декември  2020 г. ОУ „Отец Паисий“ – Русе реализира проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по БДП“. Проектът включва дейности за изграждане и оборудване на външна площадка за обучение по БДП на обща стойност : 2 169, 20 лв., от които:

  • 1 734,00 лв. са отпуснати по националната програма;
  • 435,20 лв. са съфинансиране от бюджета на училището.

            Площадката ще включва различни видове кръстовища и пешеходни пътеки, ще е оборудвана със светофар и пътни знаци. По проекта училището ще закупи още: стоп палка, сигнално-предпазни жилетки, конуси, симулационни очила, детски велосипед, детска каска, табла по БДП и програмируем учебен робот.