Материали от сайта на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
https://www.sars.gov.bg/

Брошури
https://www.sars.gov.bg/news/brochures/
Интерактивни уроци по БДП
https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/interaktivni-uroci/