Занимания по интереси „Млад природозащитник“
с ръководител Светлана Велева

 

            “Обичай природата и я пази“ с това мото учениците от групата - заниманията по интереси „Млад природозащитник“ работиха през изминалата година. Те се научиха да работят в екип. Засаждаха заедно цветя в стаята на открито в училище. Учениците придобиха знания и умения за опознаване и опазване на родната природа. Научиха, че трябва да я пазят чиста.
Правихме си фигури от плодове и зеленчуци и говорихме за здравословния начин на живот.
Хвърчила направени от отпадъчни материали полетяха в двора на училището. Преживяването беше прекрасно за учениците.
Заниманията по интереси завърши с  модно ревю, костюми направени от отпадъчни материали. Децата с интерес изработиха своите облекла. Госпожа Джурова също помогна в подготовката. Учениците дефилираха под звуците на музика и показаха своите атрактивни костюми.

Групата за занимания по интереси „Енигма“
с ръководител Мая Роева-Иванова

            В групата за занимания по интереси децата научиха основните елементи и цели на общуването. Научиха, че освен вербално, общуването е преди всичко невербално,         т. е. нагледно, чрез ролеви игри, те се научиха да разграничават това, което казваме от онова, което езикът на тялото издава. Децата научиха, че активното слушане, правилно зададените въпроси и емпатията, с която подбират думите, са ключови за ефективното общуване. От първия час децата знаеха, че етапът завършва с презентация (екипнa работа), в която пред гости (кл. р-ли, училищно ръководство и съученици) ще трябва да демонстрират наученото, а именно: структурирана реч, вербално и невербално общуване със слушателите, активно слушане, емпатия и цялостно присъствие. Ползата от групата за занимания по интереси (психология на общуването) е в това, че децата се учиха как да общуват едно с друго, а не едно за друго, както и да вложат елементи на общуването очи в очи, които няма как да бъдат уловени във виртуалното общуване. Най-голямата полза от срещите на групата беше свободното общуване, благодарение на което децата успяха да открият слабите и силните страни на собствените си комуникативни умения. 

 

Група за занимания по интереси „Аз в компютърния свят“                                           
с ръководител Ивелина Алекова
Учениците представиха своите умения за създаване на проект в Scratch, който включва анимация с повече от един обект и включване на звук и текст. Подреждаха алгоритъм, включващ повторения и условия. В PowerPoint създадоха проект, свързан с различни празници и обичаи. Направиха документ в Word, съдържащ таблица и информация в нея.

„ Ателие – млад художник “
Ръководител: Георги Димитров Георгиев

            С пърформанс и изложба приключихме заниманията по интереси на групата "Ателие- млад художник" при ОУ "Отец Паисий" гр. Русе.

 

 

Група за занимания по интереси „Мислим, играем, творим“
с ръководител Бисерка Нунева

              На 29.05.2019 г. се проведе представителната изява на учениците от групата  за занимания по интереси „Мислим, играем, творим“. Децата подредиха изложба с изработеното от тях по време на заниманията – мандали, рисунки за оцветяване по номера, рисунки по схема в квадратна мрежа, танграми, оригами и други. Най-атрактивната част от изложбата беше макетът „Нашият хартиен град“ – град с пъстри хартиени къщички от разгъвки, с много зеленина и цветни пешеходни пътеки. Участниците в групата подготвиха своеобразен уъркшоп, като предложиха на деца от други класове да рисуват по номера, да откриват разлики, да поиграят на дама, да решават судоку. С голям интерес в проявата се включиха деца от втори, трети и четвърти клас.

 

Група за занимания по интереси „Знам и мога“
с ръководител Виргиния Ботева-Григорова

                Работата в група за занимания по интереси “Знам и мога” през учебната              2018-2019 г. имаше за цел да развие логическото мислене, креативността, въображението и паметта на децата, логически игри, ребуси, лабиринти, моделиране, конструктивни задачи и др.
В часовете учениците оцветяваха по номера; решаваха детско судоку, рисуваха в квадратна мрежа; включено бе конструиране на танграми; разрязване на Яйцето на Колумб и сглобяване на фигури; решаваха ребуси; логически пъзели с числа; логически и забавни задачи; математически игри и пр.
На 29.05.2019 г. направихме представителна изява “В света на интелекта”. Показахме пред родителите колко много знаем - много можем. Проведохме състезанието “Това го знае всеки  второкласник” - включени бяха логически и забавни задачи. Учениците участваха   в разнообразни и забавни игри - заедно с някои родители решаваха судоку; играха игрите на нашите баби и дядовци – “Дама”, “Играта 64”.
Участниците се включиха с желание и интерес в публичната изява и останаха удовлетворени от придобитите знания при допълнителната работа по време на проекта. Гости на събитието бяха родителите на учениците.

Група за занимания по интереси ”Ние в природата”
с ръководител г-жа Боряна Христова

            Децата практически изучаваха процесите в природата и в човешката практика. Те се докоснаха  до микросвета на клетките и макрокосмоса на любимите съзвездия,  изучаваха кислорода и въглеродния диоксид, изследваха  квасните гъбички и млечнокиселите бактерии,  а в училищния двор засяха ечемик, слънчоглед и царевица.
На 29.05.2019г. четвъртокласниците от клуба по интереси ”Ние в природата” завършиха занятията с  публична изява с участие на представители от БЧК.  Момичетата от Младежкия червен кръст по интересен и забавен начин запознаха децата  с основни моменти от долекарската помощ.

Група за занимания по интереси "Обичам България",
с ръководител г-н Емануил Павлов

На 14.06.2019, учениците от групата проведоха последното си занимание за тази учебна година. На него представиха своя изработен от тях албум със снимки от културните събития, на които присъстваха през годината. Те посетиха Паметникът на войните за национално обединение, Паметникът на Стефан Караджа и Музей "Градски бит на Русе". В албума има и снимки от учебните часове на темите "Красотата на българските народни носии" и "Българска кухня". В тях присъстваха скъпи приятели на ОУ "Отец Паисий" - Русе. Хореографът Магърдич Астхигян от Младежки дом - Русе уважи поканата на младите родолюбци и представи уникална колекция от народни носии.
Финалното занимание беше в последния учебен ден за учениците. Всички си пожелаха да имат весела и приятна ваканция. Дейностите на групата ще продължават. Очаквайте още новини за тях.

Група за занимания по интереси „Волейбол
с ръководител Сашо Тодоров

                На 16.05.2019 година  групата за занимания по интереси "Волейбол" проведе публична изява. Тя се проведе в рамките на 2 учебни часа във физкултурния салон на училището от 16:00 ч. На заниманието присъстваше и състезателката Милена Ботева, възпитаничка на треньора Сашо Тодоров, която проведе загрявката на учениците без топка и с топка. След това учениците, участващи в клуб ,,Волейбол”, имаха възможността да приложат усвоените елементите от волейболната игра като бяха разделени на два отбора и се проведе състезанието.

 

Група за занимания по интереси „ДИГИТАЛНИ КАУБОИ“

с ръководител Магдалена Петкова

 

 

 Учениците от групата за занимания по интереси  „Дигитални сърфисти“  развиха и разшиха своето логическо и аналитично мислене, надградиха дигиталните си умения и компетенции, както и уменията си за решаване на проблеми, изучавайки основни елементи от програмирането. Учениците:

 • програмираха блоково и на език Python;
 • създаваха:
  • анимирани проекти в различни среди за програмиране;
  • собствен уебсайт;
  • онлайн комикси;
  • нива на игра в Unreal Engine;
  • собствени настолни игри;
 • принтираха проекти на 3D принтер;
 • развиваха своето критично и алгоритмични мислене, необходимо за успеха във всяка една област.
                  

 

 

     

Група за занимания по интереси „ДИГИТАЛНИ КАУБОИ“

с ръководител Магдалена Петкова

 

            През изминалата учебна година учениците от групата за занимания по интереси  "Дигитални каубои" се учеха да създават анимации на ScratchJr на различни теми. Научиха се да използват виртуалните класни стаи по основи на програмирането на Code for life и Tynker.