Линкове за изтегляне на бланки:

 

Заявление до Директора за отсъствие на ученик

 

Заявление до кл. ръководител за отсъствие на ученик