Учебници 2020/2021 година

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка С.А.Н. ПРО

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Бит и Техника

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка

Договор - Клет - България

Договор - Бит и техника

Договор - С.А.Н.ПРО ООД

Договор - Просвета- София АД

Договор - Даниела Убенова

 

Решение за откриване на процедура

Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 7 от ЗОП

Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Декларация  по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари