Ремонт на дворно пространство

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:
Уважаеми издателства, Информирамe Ви, че ОУ „Отец Паисий” – Русе е в процедура на провеждане на обществена поръчка и чакаме да изтече законоустановения срок. Имаме становището на РУО - Русе и община Русе.

Решение за откриване на процедура За упражняване на авторски надзор

Покана за сключване на договор

Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка

Протокол за отваряне на оферти


Обявление за приключване на обществена поръчка S.A.N.P.R.O.

Обявление за приключване на обществена поръчка Просвета Плюс

Обявление за приключване на обществена поръчка Бит и техника

Обявление за приключване на обществена поръчка Анубис - Булвест