Уважаеми родители,
Ще можете да се информирате за резултатите на децата си през онлайн платформата ФЕНИКС.
Достъп до информацията имат учители, родители и ученици.
В електронният дневник се виждат в реално време оценките на учениците, отсъствия, бележки за поведение на учениците – похвали, порицания, поощряване, седмичното разписание на самия ученик. С  помощта на платформата могат да се разменят съобщения между родителите и учителите, да се пускат обяви за масови събития – като родителски срещи и други.
Всеки потребител може да я ползва от компютър или друго  устройство с активна интернет връзка, без ограничения във времето за ползване.
За да имате достъп  до електронната платформа ФЕНИКС, трябва да влезете на адрес:


https://s431.e-phoenix.bg


За да влезете в системата, въведете електронната си поща и паролата, която сте получили от класния ръководител.