Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 2021
Бюджет 2021 г.
Справка за изпълнението на плана към 31.12.2020 г.
Справка за изпълнение на плана към 30.09.2020 r.
Справка за изпълнение на плана към 30.06..2020 г.
Справка за изпълнение на плана към 31.03..2020 г.
План на ОУ "Отец Паисий" - гр. Русе.