Отчет за касовото изпълнение на бюджета 2021
Бюджет 2021 г.
Справка за изпълнението на плана към 31.12.2020 г.
Справка за изпълнение на плана към 30.09.2020 r.
Справка за изпълнение на плана към 30.06..2020 г.
Справка за изпълнение на плана към 31.03..2020 г.
План на ОУ "Отец Паисий" - гр. Русе.