Прием на ученици за 1 клас:

Прием първи клас - община Русе

График за прием в общинските училища 2021/22 г. - община Русе

Прием в първи клас - РУО

 

 

Прием на ученици за 1 клас за учебната 2020/2021 година:

Бланки на документи за записване:

Декларация за потвърждаване на избрани предимства

Декларация за лични данни

Заявление за записване в 1 клас

Заявление за ЦДО

Задължителни документи за записване в 1 клас

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ

РАЙОН НА УЧИЛИЩЕТО


 

Подготвителни групи:

Прием в подготвителни групи - община Русе

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ

График за прием в подготвителни групи

 

Прием на ученици за V клас за учебната 2020/2021 година: 

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ