Прием на ученици за 1 клас:

Разпределение на приетите ученици за 1 клас по паралелки

Прием първи клас - община Русе

График за прием в общинските училища 2021/22 г. - община Русе

Прием в първи клас - РУО

Заповед за прием в 1 клас за учебната 2021/2022 г.

Заповед за график на дейностите за прием в първи клас  уч. 2021/2022 г.

 

РАЙОН НА УЧИЛИЩЕТО


 

Подготвителни групи:

Прием в подготвителни групи - община Русе

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ

Заповед за график на дейностите за прием в ПГ  уч. 2021/2022 г.

График за прием в подготвителни групи

 

Прием на ученици за V клас за учебната 2020/2021 година: 

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ