Училищната библиотека- книги, технологии, партньорство

Библиотеката в ОУ„Отец Паисий”- Русе е утвърдено място с традиции за образование, обучение и подпомагане на учебния процес. Основната ? цел е привличане и приобщаване на учениците не само като активни читатели, но и като дейностни участници в различни инициативи. Библиотеката като средище за комуникация и социализиране, стимулираща способността за четене, я превръща в основно пространствено оборудване на всяко училище. Разположена е на първия етаж, в обновено помещение.
Училищната библиотека е информационен център с комплектован, систематизиран и онагледен фонд от учебници, книги, CD, DVD, периодика, графични и картографски издания. Тя разполага с компютър и интернет достъп. В библиотеката се обслужват над 500 читатели. На разположение на ученици, учители и служители е богат библиотечен фонд, наброяващ над 7520 книги, като част от литературата е постъпила под формата на дарения. Тук се намират всички томове на „Енциклопедия България“, „Кратка българска енциклопедия“, много исторически, географски, физични, химични, биологични и философски енциклопедии. Има голям брой речници, справочници и помагала. Учениците могат да намерят всички текстове, изучавани в часовете по литература.
Безспорна е ролята на библиотеката в съвременния образователен процес, във формирането на знаещи и можещи личности. Значението ? като педагогически инструмент е свързано с насърчаване на четенето, медийно възпитание, информационно- техническо обучение и не на последно място развитие на творческите способности и креативността на подрастващите.