Графици за учебната 2020/2021 година - 2 срок


 

График за обща подкрепа 1-3 клас с допълнително обучение Заповед Б-1251

График по БДП в Подготвителните групи, 1 - 7 клас

График за дежурства на учителите през 2 срок

График за дежурства на учителите по входовете

График за дежурства на учителите от ЦОУД 2 срок

График за Главно дежурство на учителите

График за онлайн срещи с родителите 2 срок

График за онлайн консултации с ученици

График за провеждане на обучението на учениците за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи и оказване на първа помощ - 2 срок

График на класните ръководители за онлайн косултиране - 2 срок

График за провеждането на класни и контролни работи за 2 учебен срок учебна 2020/2021 г.

График за провеждането на класни и контролни работи в НЕ за 2 учебен срок учебна 2020/2021 г.

 


 

Графици за учебната 2020/2021 година - 1 срок

Дежурство на учители

Главно дежурство

Дежурство по входове

График за срещи с родители

График за консултации на учениците

Графици за провеждане на класни и контролни работи 1 срок ПЕ

График за провеждане на класни и контролни през 1 срок НЕ