Страницата е разработена във връзка с изпълнение на т. 3, буква „б“
от Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 година

 

Моля изберете нужния формуляр:

Инфо 136 - детска градина-2
Инфо 138 - приемане и преместване
Инфо 143 – валидиране
Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас
Инфо 153 – дубликати